Centrum aplikacji

Instalacja / szkolenie

Dostawa urządzenia

Cena każdego urządzenia, które ze względu na swoje wymiary wymaga użycia ciężarówki, zawiera automatycznie również koszty dostawy na terytorium Czech. W razie dostawy na Słowację naliczamy koszty dostawy tylko od granicy z Czechami. Urządzenia dostępne od ręki dostarczane są z naszego magazynu w miejscowości Úvaly pod Pragą, duże obrabiarki dostarczane pod klucz transportowane są bezpośrednio z magazynu celnego. Podczas wyładunku maszyny jest zawsze obecny przynajmniej jeden nasz technik.

 

Umieszczenie i kompletacja maszyny

Po dostarczeniu na miejsce maszyna jest wyładowana i przemieszczona na miejsce docelowe. Dla większości maszyn jesteśmy zdolni wszystkie czynności zrealizować we własnym zakresie. Tylko w wyjątkowych przypadkach, jakimi są na przykład instalacje dużych urządzeń poza granicami Czech, zwracamy się do klienta z prośbą o zapewnienie techniki transportowej w miejscu instalacji. Aby zapobiec ich uszkodzeniom, niektóre duże maszyny są przewożone w rozłożonym stanie. Złożenie kompletnej maszyny to zadanie dla naszych doświadczonych

pracowników. W zależności od rodzaju instalacji zespół tworzony jest przez 1-4 techników.

 

Podłączenie do instalacji sieciowych i gazów technicznych 

Podłączenie maszyny do sieci elektrycznej w sposób gwarantujący bezpieczeństwo i zgodność z normami europejskimi nie jest zawsze sprawą łatwą. Dlatego gdy wymaga tego sytuacja, jest obecny również nasz elektryk. Podczas instalacji urządzenia przyłączane jest także ewentualne zasilanie sprężonym powietrzem i innymi gazami technicznymi. Po uzupełnieniu płynów eksploatacyjnych urządzenie jest uruchamiane i przeprowadzane są jego testy. W wypadku urządzeń laserowych wykonujemy po przewozie zawsze nowe pomiary układu optycznego.

 

Przeszkolenie pracowników

Po uruchomieniu obrabiarki laserowej lub CNC odbywa się przeszkolenie obsługi. Podczas szkolenia pracownicy zapoznają się z podstawową obsługą i konserwacją danej maszyny, przepisami bezpieczeństwa i sposobem przygotowania danych do sterowania. Szkolenia staramy się prowadzić zawsze z uwzględnieniem przeznaczenia docelowego konkretnego urządzenia w taki sposób, by klient był zdolny natychmiast rozpocząć pracę na urządzeniu. W wypadku mniejszych maszyn cała instalacja i przeszkolenie odbywa się w ramach jednego dnia, w wypadku bardziej złożonych aplikacji szkolenia organizowane się samodzielnie w uprzednio uzgodnionym terminie.

 

Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego

Protokół zdawczo-odbiorczy obrabiarki laserowej lub CNC to dokument, którego podpisanie oznacza także rozpoczęcie biegu okresu gwarancji. W ramach protokołu zdawczo-odbiorczego klient wybiera również formę obsługi gwarancyjnej – zob. następny ustęp. Protokół ten potwierdza również odbiór urządzenia i jego prawidłowe działanie. Ewentualne usterki, które nie stanowią przeszkody dla jego użytkowania, mogą zostać podane w treści protokołu. Chodzi z reguły o usterki o charakterze kosmetycznym powstałe podczas realizacji dostawy. Klient potwierdza również zapoznanie się z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem reklamacji, który jest integralną częścią protokołu zdawczo-odbiorczego. Ostatnia sekcja protokołu to dziennik serwisowy, który zawiera informacje o wizytach serwisowych.