Centrum aplikacji

Obsługa serwisowa

Jeżeli coś się popsuje
Pomimo tego, że w sposób ciągły staramy się osiągać i zapewnić najwyższy możliwy poziom jakości wykonania dostarczanych przez nas urządzeń, usterki się po prostu zdarzają. Jesteśmy świadomi tego, że rzetelna obsługa w ramach serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o wyborze konkretnego dostawcy. Klientom oferujemy 3 poziomy obsługi serwisowej.


Serwis standardowy
Serwis standardowy (dostarczenie urządzenia do naszej siedziby) stosowany jest zazwyczaj tylko w wypadku mniejszych urządzeń. Po zgłoszeniu usterki klient dostarcza urządzenie do naszego ośrodka serwisowego w miejscowości Úvaly w celu jego naprawy, po jej wykonaniu klient ponownie podejmuje swe urządzenie w naszym zakładzie. Na czas naprawy możemy wypożyczyć obrabiarkę zapasową (jeżeli jest do dyspozycji) po cenie zwykłego wynajmu za jeden tydzień, bez względu na długość naprawy.

Serwis On-Site
Opcja obsługi, której podstawą jest serwis wykonywany w miejscu instalacji urządzenia, to najpopularniejsze rozwiązanie. Klient kontaktuje się podczas zgłoszenia usterki z technikiem, który na podstawie jej opisu ustala, czy usunięcie usterki jest możliwe w zakładzie klienta, czy też potrzebne będzie dostarczenie maszyny centrum serwisowego. W drugim przypadku oferujemy klientom możliwość wypożyczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy na takich samych warunkach, jak w przypadku obsługi standardowej.


Serwis NBD – Umowa serwisowa
Dla krytycznych aplikacji, gdzie usterka urządzenia może narazić firmę na powstanie istotnych strat, oferujemy obsługę serwisową On-Site NBD, czyli Next Business Day. Warunkiem skorzystania z tej opcji jest zawarcie umowy serwisowej na okres 24 miesięcy. Podstawą tej usługi jest możliwość ponownego uruchomienia produkcji najpóźniej w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu awarii. Jeżeli nie jest pewne, czy technik serwisowy będzie zdolny usunąć awarię w miejscu w takim czasie, wtedy wyrusza na obsługę serwisową automatycznie z urządzeniem zapasowym, które wypożyczane jest klientowi bezpłatnie na cały okres naprawy jego maszyny. Cena tej usługi ustalana jest indywidualnie podczas sporządzenia umowy serwisowej.