Dlaczego warto wybrać CENTRUM EURAZIO?

Financing

Finansowanie zakupu naszych urządzeń za pomocą leasingu lub kredytu

Naszym długoletnim partnerem w zakresie finansowania zakupu dostarczanych przez nas urządzeń w Czechach jest spółka leasingowa należąca do grupy bankowej KBC – ČSOB Leasing a.s. Po wielu latach współpracy możemy gwarantować, że nasz partner finansowy zaoferuje bardzo korzystne warunki tak w zakresie ceny leasingu, jak również w zakresie ubezpieczenia, które zapewnia ubezpieczalnia partnerska ČSOB Pojišťovnu.

 

Ważność informacji 3/2018

ČSOB Leasing

Leasing albo kredyt?

Cenę nabycia urządzenia można sfinansować za pomocą dwóch narzędzi finansowych: leasingu albo kredytu docelowego. W przypadku leasingu właścicielem urządzenia w okresie spłaty rat pozostaje ČSOB Leasing, urządzenie nie jest ujęte aż do zakończenia okresu ratalnego w księgach klienta. Rata posiada w rachunkowości formę opłaty najmu urządzenia. VAT jest zawarty w ratach i jest rozliczany stopniowo. Leasing może zostać udzielony na okres do 7 lat i może być udzielony z zaliczką (przedpłatą na początku okresu leasingowego) w wysokości 0-70%. Stopa odsetkowa dla naszych klientów osiąga poziom poniżej 3,2%, podczas najważniejszych targów może spaść nawet do poziomu 1% p.a.

Drugą opcją jest sfinansowanie zakupu urządzenia za pomocą kredytu. W tym przypadku klient staje się właścicielem urządzenia na początku, a urządzenie służy także jako poręczenie kredytu. Faktura na urządzenie wystawiana jest bezpośrednio na klienta, VAT zwracany jest po dostawie urządzenia w odpowiednim okresie rozliczeniowym. Odsetki są trochę wyższe. Jednak również w tym przypadku możemy gwarantować, że ich poziom nie przekroczy 3,6%. W skład raty kredytu wchodzi także ubezpieczenie urządzenia. Na nasze maszyny uzyskujemy ubezpieczenie, którego koszty wynoszą 0,3% jego wartości. Ubezpieczenie zawiera również tzw. usługę GAP, które gwarantuje stałą wartość ubezpieczeniową w całym okresie ubezpieczenia. Ubezpieczenie kryje ryzyka w zakresie kradzieży i klęsk żywiołowych. Udział klienta wynosi zwykle 10%, możliwe jest jednak uzgodnienie niższego poziomu. Aby uzyskać kompletne warunki ubezpieczenia, prosimy o kontakt z nami.

W chwili złożenia zamówienia na urządzenie klient wpłaca przedpłatę w wysokości 70% jego wartości. Jeżeli w stosunku do urządzenia został zatwierdzony leasing lub kredyt, wtedy przedpłatę obejmuje tzw. finansowanie wstępne spółki leasingowej i klient nie potrzebuje dodatkowych środków.

Procedura zatwierdzenia leasingu lub kredytu

Aby uzyskać warunki, o których mowa wyżej, należy zwrócić się do spółki ČSOB Leasing za pośrednictwem naszego przedstawiciela handlowego. Wspólnie wypełnicie wniosek o kredyt docelowy lub leasing i sprecyzujecie informacje dotyczące podstawowych charakterystyk projektu, czyli dlaczego urządzenie jest nabywane, jakie zalety w stosunku do konkurencji urządzenie przyniesie, jakich klientów pomoże zdobyć. Chodzi z reguły o kilka zdań, których nie potrzeba się bać. Reprezentant spółki leasingowej

poprosi również o wyniki finansowe z reguły z ostatnich 2 lat. W wypadku młodych firm, które nie zamknęły jeszcze 2 lat, co nie musi oznaczać żadnego problemu, może być wymagane przedstawienie dodatkowych dokumentów. Zatwierdzenie leasingu lub kredytu to kwestia ok. 3 dni, wyjątkowo może trwać dłużej.

Dotacje

Od kilku lat partnerem naszej firmy w zakresie dofinansowania urządzeń za pomocą dotacji unijnych jest firma Roedl & Partner. Do najczęściej wykorzystywanych programów dofinansowania należą nabory wniosków w zakresie innowacji, technologii ewentualnie konkurencyjności.

Jeżeli klient jest zainteresowany dofinansowaniem projektu z programów unijnych, musi najpierw określić jego szacunkową wartość i miejsce realizacji projektu. Firma Roedl & Partner przeprowadzi analizę pod kątem możliwości zdobycia dofinansowania w danym regionie oraz ustali odpowiednie programy dotacyjne.

Dofinansowanie osiąga zazwyczaj poziom w zakresie 35-45% wartości urządzenia. Pomimo tego, że złożenie wniosku o dofinansowanie odbywa się dzięki naszemu partnerowi całkiem sprawnie, w stosunku do czasu realizacji należy zawsze wziąć pod uwagę fakt, że wyniki naborów są ogłaszane dopiero po upływie kilku miesięcy. Dotacje wypłacane są z dołu, po zakończeniu instalacji.

Połączenie leasingu lub kredytu ze złożeniem wniosku o dofinansowanie nie stanowi problemu, chodzi popularne rozwiązanie.

Inne firmy leasingowe

Spółka 4ISP s.r.o. stara się zaoferować klientom zawsze najlepsze rozwiązanie, dlatego współpracujemy z największą firmą leasingową na rynku – ČSOB Leasing a.s. Jeżeli jednak masz dobre doświadczenia z innym podmiotem, to także wtedy udzielimy odpowiedniego wsparcia podczas współpracy z jakąkolwiek wybraną firmą leasingową.