Proč zvolit EURAZIO CENTER?

Záruční a pozáruční servis

Když se něco pokazí
Přestože se snažíme trvale zajišťovat a kontrolovat nejvyšší možnou kvalitu výroby námi dodávaných strojů, je to stále jenom technika, a k poruchám může docházet. Uvědomujeme si, že přístup k záručnímu i pozáručnímu servisu je jedním z nejdůležitějších faktorů při rozhodování o dodavateli daného stroje. Proto nabízíme zákazníkům 3 úrovně řešení servisních prací.


Standardní servis
Standardní servis (dopravení stroje k nám) se využívá zpravidla jen u menších strojů. Při nahlášení závady pak zákazník předává takový stroj k opravě v našem servisním středisku v Úvalech a po dokončení opravy jej opět ve stejném místě vyzvedává. Po dobu opravy nabízíme službu zapůjčení náhradního zařízení (je-li k dispozici) za cenu běžného pronájmu za jeden týden, a to bez ohledu na délku samotné opravy.

Servis On-Site
Varianta servisu prováděného v místě instalace stroje je nejběžnějším řešením. Zákazník je při nahlášení závady spojen s technikem, který dle povahy určí, zda bude možné závadu odstranit na počkání u zákazníka, nebo zda bude nutný transport stroje na servisní centrum. V druhém případě nabízme zákazníkovi možnost zapůjčení náhradního stroje po dobu opravy za shodných podmínek, jako v případě standardního servisu.


Servis NBD - Servisní smlouva
Pro kritické aplikace, kde závada stroje může způsobit firmě znatelné ztráty, nabízíme variantu servisu On-Site NBD, tedy Next Business Day. Tato varianta je podmíněna sepsáním servisní smlouvy s platností 24 měsíců k dodávanému zařízení. Základem služby je umožnění opětovného spuštění celého provozu nejdéle následující pracovní den po dni nahlášení závady. Není-li jisté, že servisní technik bude schopen závadu na místě během této lhůty odstranit, vyjíždí na servisní zásah automaticky s náhradním strojem, který je zákazníkovi bezplatně zapůjčen po celou dobu opravy jeho zařízení. Cena této služby se stanovuje individuálně při sepsání servisní smlouvy.