Typy konstrukcí portálových frézek

RCT-AW2513

Proč se jednomu stroji hýbe materiál a druhému nástroj? Jak to s těmi portály u frézek je…

Základní rozdělení portálových frézek můžeme specifikovat dle konstrukce portálu. Existují celkem 3 typy portálů, a to frézka s portálem horního typu, spodního typu a posuvným stolem. Rozdíly mezi portály jsou zásadní a při pořízení stroje je nutno s nimi počítat.

Frézka s portálem dolního typu – pro rozměrné a složité díly

Poznávacím znakem konstrukce dolního typu je pevný stůl s portálem uchyceným v rovině základny stroje což umožnuje obrábění těžkých obrobků při zachování dynamických vlastností stroje. Tato konstrukce je také výhodná pro obrábění rozměrných a složitých dílů s použitím 3 až 5 svislých os, jako je to například u 3 osé frézky RCT-AW2513F-900W. Převážně je určena k výrobě zápustku, lisovacích nástrojů a forem. Z důvodu posuvného portálu vzniká menší požadavek na zastavěnou plochu pro umístění stroje.

Frézka s portálem horního typu.

Jedná se o provedení s velmi podobnými vlastnostmi jako frézky s portálem dolního typu. Základní rozdíl je zde v uchycení pojezdu portálu, kdy je portál umístěn na vysokých ložných zdech, po kterých se pohybuje příčník s vřeteníkem.

Frézka s pohyblivým stolem – vysoká přesnost

Znakem konstrukce s pohyblivým stolem je pevné uchycení portálu v ose Y, kdy její pohyb je vykonáván pomocí posuvného stolu. Vlivem použití posuvného stolu nejsou stroje určené k obrábění těžkých obrobků a mají velký nárok na zastavěnou plochu. Naopak výhodou posuvného stolu je dosažení vysoké přesnosti a jednoduší konstrukce díky odpadnutí potřeby synchronizovat pohon 2 noh/zdí lože, jako je tomu například u krytované 3 osé frézky RCT-2513-9500W-K. Pohon stolu převážně řeší centrální kuličkový šroub.  

Eurazio Center

Naše společnost nabízí na trhu moderní stroje, konstrukce spodního portálu a posuvného stolu. Jedná se o stroje zaměřené pro obrábění neželezných kovů, dřeva, plastů, kompozitů a materiálů s podobnou obrobitelností. Stroje vynikají vysokou tuhostí a jsou schopny dodržet vysoké kvality obrobení i při mezních hodnotách. V případě zájmu je vše navíc možno vyzkoušet v naší předváděcí místnosti, na Vašich konkrétních materiálech a dle výkresové dokumentace v Eurazio Centru. Naším specialistou v tomto oboru je Zbyněk Korneta: zbynek.korneta@eurazio.eu, tel.: 774 833 730, neváhejte ho při výběru stroje požádat o radu.

Zajímavost na závěr

Portálové frézky získaly svoje pojmenování dle základního prvku konstrukce a to portálu. Portál těchto strojů slouží převážně jako osa X a dále pro pohyb vřeteníku. Výhoda portálových frézek je v možnosti obrábět velmi rozměrné díly, její uplatnění najdeme v automobilovém průmyslu, opracovávání odlitků a při obrábění deskového materiálu.