Řezání dřeva laserem

Nespornou výhodou použití CO2 laseru na řezání dřeva je, mimo jiné, úspora času.

Ukázka řezání a gravírovaní dřeva laserem Dřevěné hodiny --- Ukázka využití CO2 laseru na řezání dřeva ---

Řezání nebo gravírování dřeva laserem jsou rychlé a spolehlivé operace, při kterých realizujete i ty nejkomplexnější tvary. Pomocí BRM CO2 laserové řezačky máte vždy po ruce vše, co potřebujete k překvapivě oslňujícímu výsledku.

Řezání dřeva laserem šetří čas

Řezání dřeva laserem vám šetří čas v porovnání k práci ručním nářadím a k použití pilových nebo frézovacích strojů. Protože mezi hlavou laseru a obrobkem není žádný kontakt, před obráběním nemusíte obrobek upínat. Před započetím práce na obrobku také nemusíte vyznačovat vzor, jako je tomu například při použití pásové pily.

Řezání laserem vám šetří čas i jiným způsobem. Při obráběcích operací, jako je řezání a frézování, vzniká mnoho odpadu a prachu, který je třeba také uklidit. Řezání laserem udržuje pracovní prostředí čisté, bez nutnosti další práce. Pomocí správného nastavení rychlosti chodu a úrovně energie pro typ dřeva, který chcete laserem řezat, jsou řezné hrany obrobku okamžitě hladké. Po řezání laserem tedy není nutné žádné další zpracování pro dosažení čistého výsledku.

Řezání dřeva laserem je přesné

Řezání dřeva laserem pomocí našich laserových strojů BRM se provádí stejně rychle jako přesně. V sériové výrobě je opakovatelnost důležitým požadavkem, který naše CO2 laserové řezačky lehce splňují. Řezání dřeva je přesné na 0,1 mm, bez ohledu na složitost tvarů, které chcete laserem řezat. Laserovou řezačku lze přesně nastavit na každý typ dřeva, což dále přispívá k jednotnému koncovému výrobku.

Řezání dřeva v kombinaci s gravírováním laserem

Gravírování dřeva laserem nemá stejně jako řezání dřeva laserem žádné omezení co se týče složitosti tvarů, které mají být gravírovány. Oba druhy obrábění jsou stejně jednoduché a rychle proveditelné se stejně přesnými výsledky. Řezání dřeva kombinované s gravírováním dřeva je jednoduchým a efektivním způsobem, jak na obrobky umístit obrazy nebo text. Může jít například o čísla modelu nebo sériová čísla, text nebo ilustraci nebo číslo dílu, které odkazuje na návod k montáži.

Druhy dřeva

Řezání dřeva laserem poskytuje dobré výsledky se všemi známými druhy dřeva jako dub, buk, lípa, smrk, borovice, borovice, modřín, olše a topol. Také gravírování těchto druhů dřeva přináší překvapivé výsledky. Pomocí laserového stroje lze obrábět i dražší druhy dřeva. Samozřejmostí je, že u přírodního produktu, jakým je dřevo, musíte počítat s vlákny a suky materiálu. Řezáním a gravírováním dřeva laserem dosáhnete vždy dobrého výsledku. Ať už použijete masivní dřevo nebo dřevotřísku s nejjemnější dýhou, vždy existuje laserový stroj, pomocí kterého dokážete vyrobit požadovaný výrobek.

Přesné a čisté řezaní dřeva laserem a jeho gravírování Krásné dřevěné náušnice