Proč zvolit EURAZIO CENTER?

Financování

Financování našich strojů s využitím leasingu či úvěru

Dlouhodobým partnerem pro financování strojů dodávaných společností FIT Eurazio na Český trh je leasingová společnost bankovní skupiny KBC – ČSOB Leasing a.s.

 

Po mnoha letech spolupráce dokážeme zaručit, že náš finanční partner nabídne zákazníkovi vynikající podmínky jak pro cenu samotného leasingu, tak pro pojištění, realizované přes partnerskou ČSOB Pojišťovnu.

 

 

 

 

ČSOB Leasing a.s.

www.csobleasing.cz

 

 

 

ČSOB Leasing, a. s.

http://www.csobleasing.sk


 ČSOB Leasing

 

 

Leasing nebo úvěr?

Financování stroje lze provézt dvěma způsoby. Pomocí leasing či účelově vázaného úvěru. V případě leasingu se majitelem zařízení po dobu splácení stává ČSOB Leasing a v účetnictví zákazníka není stroj až do dokončení splácení veden. Samotná splátka se pak v účetnictví zákazník objevuje jako nájemné za uvedený stroj. DPH je rozpočítáno ve splátkách a vraceno postupně. Leasingy je možné poskytovat v délce až 7 let a je možné je poskytnout s akontací (zálohou hrazenou na počátku splácení) v rozsahu 0-70%. Úroková sazba pro naše zákazníky se pohybuje pod hranicí 3.2%, v době významných veletrhů může sazba klesnout i k hranici 1% p.a.

Financování stroje pomocí úvěru je druhou možností. V tomto případě se zákazník ihned stává majitelem celého zařízení, které je však po dobu splácení využito jako jištění pro samotný úvěr. Faktura za stroj je vystavena přímo na zákazníka a DPH je vráceno po dodání stroje dle zdaňovacího období. Úroková sazba je mírně vyšší. I tak však dokážeme garantovat hodnotu 3.6% či méně. Součástí splátky je také strojní pojištění. Na naše stroje získáváme roční sazbu strojního pojištění 0.3% z ceny stroje. Navíc je součástí pojistky tzv. služba GAP zajišťující stejnou pojistnou hodnotu po celou dobu trvání pojistné smlouvy. Pojištění kryje rizika odcizení a živelných pohrom. Spoluúčast zákazníka je standardně nastavena na 10%, je možné sjednat i spoluúčast nižší. Pro kompletní pojistné podmínky nás neváhejte kontaktovat.

Při objednání stroje hradí zákazník zálohu ve výši 70% z ceny stroje. Pokud je na stroj schválený leasing či úvěr, záloha je řešena tzv. předfinancováním ze strany leasingové společnosti a není tedy třeba investice ze strany zákazníka.

Platné pro rok 2019.

Postup schválení leasingu či úvěru

Pro získání výše uvedených podmínek je třeba schvalování provádět přes našeho obchodního zástupce u společnosti ČSOB Leasing. Společně vyplníte žádost o poskytnutí účelově vázaného úvěru či leasingu a poskytnete informace k sestavení tzv. logiky projektu – tedy proč daný stroj potřebujete, čím Vám pomůže proti konkurenci a jak s jeho pomocí získáte nové zákazníky. Jedná se zpravidla pouze o několik vět, není tedy třeba se této části obávat. Zástupce leasingové společnosti.

Vás také požádá o účetní výsledky většinou za 2 poslední účetní období. Pokud je Vaše společnost mladá a ještě nemá 2 období uzavřena, nemusí to být z hlediska schválení problém, ale mohou být vyžadovány další doklady. Samotné schválení leasingu či úvěru je otázka přibližně 3 dnů, jen zcela výjimečně trvá déle.

Dotace

Pokud má zákazník zájem o získání dotace, je nejprve třeba znát přibližnou hodnotu stroje a jeho umístění. Je zapotřebí provést kontrolu, jestli je v daném místě možné dotaci poskytnout a z jakého programu může tato dotace být vyplacena.

Výše dotace se zpravidla pohybuje v rozmezí 35 - 45 % z ceny stoje. Přestože podání žádosti o dotaci je s naším partnerem poměrně rychlý krok, je vždy třeba brát v úvahu, že na výsledek dotačního řízení se čeká několik měsíců. Dotace je vždy vyplácena zpětně po dokončení instalace.

Kombinace leasingu či úvěru ve spojení s žádostí o dotaci není problém, naopak jedná se o velmi vyhledávané řešení.

Další leasingové společnosti

Společnost FIT Eruazio s.r.o. se snaží zákazníkům nabídnout vždy jen to nejlepší řešení a proto spolupracujeme s největší leasingovou společností na trhu – ČSOB Leasing a.s. Pokud však máte dobré zkušenosti s jiným subjektem, samozřejmě poskytneme součinnost pro jakoukoliv leasingovou společnost vybranou zákazníkem.