3D scan - revoluce ve 3D značení

Nekonecne vyuziti znaceni

Vzali jsme si plastový odlitek, pěkně nerovný, asi tak jako karosérie dětského autíčka, vytvořili nápis a vložili pod náš nový stroj RCFB-3D-SC za účelem zátěžové zkoušky – hodně nerovný povrch, hodně dlouhý popis. Mačkáme tlačítko scan/print – o dvě sekundy později je na modelu jasný ostrý nápis na všech plochách. Zkoušíme původní tlačítko print – nápis je za stejně dlouhou dobu jen na ideálně rovné ploše. Otáčíme model zkoušíme opačné úhly, mačkáme scan/print. Dokonalý nápis je opět všude. Test dopadl na výbornou.

Od prvního říjnového týdne roku 2018 již nepotřebujete pro 3D značení žádný 3D model. Nepotřebujete data z formy, stačí vám předmět, který chcete značit a tlačítko scan/print.

Tak co, přijdete si vyzkoušet, co tahle mašinka dokáže? Domluvte si prohlídku v našem showroomu Eurazio Center v Modleticích u Prahy.

3D grafika_starsi postup znaceni 3D znaceni na oble tvary celoplosna 3D grafika s logem Puvodni postup tvorby 3D znaceni

Značení na nerovné plochy

V současné době se kromě klasického značení ve 2D (na rovné plochy) začíná stále více prosazovat i 3D značení, které umožňuje značit i na nerovné plochy. Při značení na nerovný povrch (3D) je potřeba, aby ovládacímu software laseru znal tvar nerovné plochy. To se v současnosti nejčastěji řeší nahráním 3D modelu povrchu, který je potřeba označit. V případě jednoduchých tvarů, jako je koule, válec či kužel, je celkem jednoduché vytvořit 3D model ve 3D CAD/CAM programu či přímo v ovládacím softwaru pro laser. V případě složitějších tvarů však nastává problém, zvláště v případě, že se jedná o kusové značení výrobků různých tvarů. Dělat 3D model pro každý originální kus by bylo časově i finančně velmi nákladné.

Člověk je tvor zvídavý, a tak i na tento problém nalezl jednoduché řešení. To spočívá v zabudování 3D skeneru přímo do těla značícího laseru. Tímto jednoduchým řešením se velmi zjednoduší práce při značení na nerovné povrchy a 3D značicí laser dojde k plnému využití jeho potenciálu.

  • Zabudovaný skener na stisk jednoho tlačítka vytvoří 3D model (ve formátu STL) předmětu, na který se má značit.
  • Následně stačí jen umístit grafiku na správné místo na 3D modelu a software si sám vše přepočítá.
  • Posledním krokem je spuštění gravírovaní. Pomocí těchto tří jednoduchých kroků je možné značit na libovolný povrch bez nutnosti předchozí tvorby modelu. To je výhodné zejména při značení prototypů, originálních výrobků či výrobků se složitým tvarem.

 

Co je značicí laser?

Značicí laser je stroj, určený pro tvorbu grafiky či textu na povrchu výrobku pomocí laserového paprsku. Na rozdíl od řezacích či univerzálních laserů, kde je pohyb laserového paprsku řízen pomocí mechanického pohybu laserové hlavy, je zde laserový paprsek řízen pomocí náklonu dvojice zrcadel v optické soustavě (tzv. galvohlavě) stroje. V porovnání s jakýmkoliv laserem vybaveným hlavou s mechanickým pohybem probíhá značení několikanásobně rychleji a přesněji. Při značení klasickým portálovým laserem jezdi laserová hlava nad gravírovaným materiálem do stran nad gravírovaným motivem. Při značení pomocí galvohlavy se paprsek pohybuje pouze tam kde je gravírovaný motiv. Díky malému rozměru i malému pohybu rozmítacích zrcadel v galvohlavě lze při gravírování dosáhnout rychlostí až 8 000 mm/s.